LIGHTHOUSE Kancelaria

Grupa prawników - specjalistów, doświadczonych w dochodzeniu odszkodowań

Potknięcia/poślizgnięcia – wypadki w miejscach publicznych

Osoby, które uległy obrażeniom w wyniku potknięcia czy poślizgnięcia lub innych zdarzeń losowych w miejscach publicznych, mogą z Naszą pomocą dochodzić wszelkich należnych im świadczeń odszkodowawczych od podmiotów zobowiązanych do utrzymania nawierzchni w należytym stanie technicznym.

Jakich roszczeń dochodzimy w imieniu naszych Klientów:
 • Odszkodowanie
 • Zadośćuczynienie za ból i cierpienie
 • Zwrot poniesionych kosztów leczenia i rekonwalescencji
 • Zwrot utraconych dochodów
 • Zaliczka na poczet przyszłych wydatków związanych z leczeniem i rekonwalescencją
 • Renta
 • Zwrot kosztów specjalnej diety
 • Zwrot kosztów dojazdów bliskich do poszkodowanego
 • Zwrot kosztów zabiegów rehabilitacyjnych, dojazdu, sanatoriów
 • Zwrot kosztów zakupu sprzętu medycznego
 • Zwrot kosztów przystosowania miejsca zamieszkania
Miejscami publicznymi są:
 • chodniki
 • parkingi
 • lokale usługowe
 • centra handlowe
 • szkoły publiczne
 • obiekty i urządzenia transportu publicznego
 • przystanki: autobusowe, tramwajowe; dworce: kolejowe, autobusowe, lotniska
 • budynki oraz instytucje powszechnie użytkowane
Wśród najczęstszych przyczyn wypadków można wymienić:
 • oblodzone, śliskie lub mokre posadzki i chodniki
 • nierówne lub dziurawe nawierzchnie chodnika lub drogi
 • ostre, niezabezpieczone odpowiednio przedmioty
 • wadliwe schody
Oferujemy pomoc w uzyskaniu należnych świadczeń z polisy OC zarządcy obiektu, w którym doszło do zdarzenia.

Zapewniamy także fachową pomoc związaną z możliwością uzyskania odszkodowania z ZUS lub ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).

Odszkodowania możemy dochodzić w ciągu 3 lat od daty wypadku.