LIGHTHOUSE Kancelaria

Grupa prawników - specjalistów, doświadczonych w dochodzeniu odszkodowań

Szkody rzeczowe

Jeśli miałeś kolizję lub wypadek z winy innego kierowcy w okresie ostatnich 3 lat, a Towarzystwo Ubezpieczeń wypłaciło odszkodowanie za uszkodzony pojazd na podstawie sporządzonego przez siebie kosztorysu naprawy - prawdopodobnie nie otrzymałeś wszystkich należnych Ci środków pieniężnych.

Świadczenia proponowane z polisy OC sprawcy zdarzenia są często rażąco zaniżane.

Jakich roszczeń dochodzimy w imieniu naszych Klientów:
  • pełne koszty naprawy uszkodzonego pojazdu
  • koszty holowania
  • koszty wynajmu auta zastępczego
  • odszkodowanie za utratę wartości handlowej samochodu powypadkowego
Dostałeś odmowę wypłaty odszkodowania? Masz wątpliwości, czy należycie ustalono jego wysokość?

Rzetelnie i kompleksowo zweryfikujemy jaką kwotę odszkodowania możemy uzyskać dla Ciebie.


Oferujemy pomoc w uzyskaniu należnych świadczeń z polisy OC sprawcy wypadku, od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego - jeśli sprawca wypadku nie miał polisy OC oraz innych osób zobowiązanych do naprawienia szkody.

Pomagamy naszym Klientom jeżeli od powzięcia przez nich informacji o zdarzeniu nie minęły jeszcze 3 lata – czyli z reguły jeśli od wypadku nie minęły jeszcze 3 lata.