LIGHTHOUSE Kancelaria

Grupa prawników - specjalistów, doświadczonych w dochodzeniu odszkodowań

O NAS

Lighthouse Kancelaria to grupa prawników - specjalistów, doświadczonych w dochodzeniu odszkodowań.

Naszym priorytetem jest zagwarantowanie osobom poszkodowanym profesjonalnej i skutecznej pomocy prawnej nakierowanej na uzyskanie jak najwyższej rekompensaty za doznaną szkodę oraz krzywdę.

Zajmujemy się przede wszystkim uzyskiwaniem odszkodowań dla osób poszkodowanych w wypadkach od Towarzystw Ubezpieczeniowych oraz innych podmiotów zobowiązanych do naprawienia szkody.

W imieniu poszkodowanych oraz ich bliskich prowadzimy negocjacje na drodze przedsądowej z Towarzystwami Ubezpieczeniowymi w celu wypłaty najwyższych odszkodowań i innych należnych świadczeń pozostających w związku ze zdarzeniem.

Gwarantujemy naszym Klientom indywidualne podejście do każdej sprawy oraz reprezentowanie ich interesów na każdym etapie dochodzenia odszkodowania przez doświadczonych i wyspecjalizowanych prawników, uprawionych do prowadzenia ich spraw także w przypadku postępowania przed sądem.

Dochodząc należnego odszkodowania zapewniamy naszym Klientom:

  • całkowicie nieodpłatną analizę sprawy,
  • pełne zaangażowanie oraz indywidualne podejście do sprawy,
  • wiedzę i wieloletnie doświadczenie w dziedzinie odszkodowań,
  • brak opłat wstępnych oraz zero ukrytych kosztów,
  • wynagrodzenie prowizyjne, płatne dopiero po wygraniu odszkodowania,
  • systematyczny kontakt z Klientem i stałe informowanie o wszystkich postępach w sprawie.
Jako nieliczni w Polsce w imieniu naszych Klientów dochodzimy oprócz odszkodowania z tytułu utraty zdrowia, zadośćuczynienia i odszkodowania za śmierć najbliższych, dochodzimy także roszczeń z tytułu utraconego dochodu, zwrotu kosztów leczenia – także prywatnego oraz dojazdów na leczenie i rehabilitację, zakupu środków opatrunkowych, a także roszczeń rentowych. W przypadku szkód rzeczowych dochodzimy zwrotu pełnych kosztów naprawy uszkodzonego mienia (pojazdu), wynajmu samochodu zastępczego, holowania i rekompensaty z tytułu utraty wartości handlowej pojazdu powypadkowego.